Visie op bewegen

Doelstelling

Bij Superheldjes bevorderen we de motorische ontwikkeling en leren kinderen hun lichaam op een andere manier te gebruiken. Ze worden sportiever en soepeler. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod van bewegingsoefeningen, zodat kinderen verschillende manieren van bewegen kunnen ontdekken en hun eigen voorkeuren kunnen ontwikkelen. Samenwerken met andere kinderen en de ouder is ook belangrijk, en kinderen leren elkaars bewegingen kennen. Het ontdekken en verleggen van grenzen helpt kinderen zelfvertrouwen op te bouwen en succes te ervaren.

Wat leren de kinderen

Naast de motorische ontwikkeling is er ook aandacht voor het intrinsiek motiveren van kinderen. We gebruiken het ABC-model, gebaseerd op de Self Determination Theory van Deci en Ryan. Autonomie geeft kinderen keuzevrijheid, binding leert samenwerken en competentie zorgt voor positiviteit en succes. Onze Superheldjes gym speelt in op de kerndoelen van het basisonderwijs, met elke week een ander doel.

Ouder en kind

Ouders spelen een belangrijke rol bij het aanleren van bewegingsvaardigheden aan hun kinderen. Door samen met de Superheldjes mee te doen, kunnen ouders een geweldig voorbeeld zijn en de kinderen begeleiden. Het is fantastisch voor de band tussen ouder en kind en zorgt voor een veilige omgeving waarin kinderen hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten leren ouders hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren en uitnodigen om te bewegen, en ze leren ook hoe ze feedback kunnen geven.

Scroll naar boven